AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima – (predlagači: Jasmin Duvnjak, Ivo Tadić i Slađan Ilić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)- hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima – (predlagači: Jasmin Duvnjak, Ivo Tadić i Slađan Ilić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) - hitni postupak - (PD – 14. sj. 14.10.2020,DN – 7. sj. 1.10.2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 79/20