AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Kratak osvrt organa Advokatske komore Federacije BiH na predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima i drugih pet zakona čija je izmjena predložena

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT