AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o formiranju Odbora za utvrđivanje činjenica o nabavci 100 respiratora iz Narodne Republike Kine koji su plaćeni 10,5 miliona KM

- Izvještaj Odbora za utvrđivanje činjenica o nabavci 100 respiratora iz Narodne Republike Kine koji su plaćeni 10,5 miliona KM

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o formiranju Odbora za utvrđivanje činjenica o nabavci 100 respiratora iz Narodne Republike Kine koji su plaćeni 10,5 miliona KM – (DN – 5. van. sj. 4.5. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 29/20