AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak, broj: 02-02-822/20 оd 20.4.2020. godine – (DN – 5. van. sj. 28.4. 2020., PD – 9. van. sj. 23.4. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20