AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u okviru  instrumenata za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) , 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Prijedlog zaključka delegata Anera Žuljevića

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u okviru instrumenata za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (mmf) , broj: 02-11-815/20 od 17.4.2020. godine – (DN – 5. van. sj. 4.5. 2020., PD – 9. van. sj. 23.4. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20