AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o zabrani govora mržnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Damir Marjanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT