AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 10.5. 2018. – 7.5.2019. godine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT