AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima – skraćeni postupk, ( predlagač: Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT