AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona i utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak, broj: 02-02-1536/19 od 30.7.2019. godine– (PD – 8. sj. 20.11. 2019., DN – 18.6.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/20