AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman Anera Žuljevića

- Amandman Anes Osmanović

- Amandman Kluba delegata hrvatskog naroda

- Amandman Predraga Kojovića

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT