AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagateljica: Lidija Bradara, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT