AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH – ( predlagači: Klub zastupnika SDA, Klub zastupnika SBB, Klub zastupnika DF, Klub  zastupnika SDP u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Predrag Kojović) -  hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade FBiH,

- Odluka kojom se smatra da Zakon o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH spada u pitanja od vitalnog nacionalnog interesa,

- Amandman na Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH  koji su podnijeli Željko Mirković i Mladen Lonić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT