AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-888/21 od 14.10.2021. godine - (PD-28.sj. 21.12.2021.godine, DN – 17. sj. 3.3.2022), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22,