AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, 

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Zaključak Vlade Federacije BiH,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT