AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman zastupnika u Zastupničkom domu Dennisa Gratza na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj: 02-02- 1603/17 od 8.9.2017. godine (PD - 5. van.sj. 16.7. 2019., DN – 2. sjednica – 18.7.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19