AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica –hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – hitni postupak, broj: 02-02-2204/23 od 22.9.2023. godine, (PD - 5. redovna sjednica 27.9.2023. godine i DN - 4. sjednica 5.10.2023. godine) , (Službene novine Federacije BiH), broj: 81/23)