AKT/ PREGLEDAČ

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije BiH i Amandman CXXXI na Ustav Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/23

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT