AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Predlagači:  (Izen Hajdarević, Silva Banović, delegati u Domu naroda) 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT