ДЕЛЕГАТ - СЕГМЕДИНА СРНА - БАЈРАМОВИЋ


Име и презиме: Сегмедина Срна Бајрамовић

Датум рођења: 05.01.1973. године

Мјесто рођења: Сарајево

Пребивалиште: Сарајево

Националност: Остали

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: Новинар

Завршена школа/стручно звање: Факултет политичких наука, дипломирани новинар

Радно искуство: 19 година ангажмана у различитим РТВ пројектима (уредница,
новинарка) на ТВ БиХ и РТВ ФБиХ


Страначке активности и досадашњи политички ангажман: Посланица у Скупштини Кантона Сарајево 2010-2014, потпредсједница ГО СДП БиХ

Породично стање: Удата, мајка двоје дјеце