ДЕЛЕГАТ – ИЛИЧИЋ МАРИЈА


Име и презиме: Марија Иличић

Датум рођења: 02.03.1990. године

Мјесто рођења: Мостар

Пребивалиште: Груде

Националност: Хрватица

Страначка припадност: ХДЗ БиХ

Занимање: магистра политикологије

Завршена школа/стручно звање: магистра политикологије

Радно искуство: у државној управи

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- чланица средишњих тијела младежи ХДЗ БиХ на општинском и кантоналном нивоу

Породично стање: неудата