ДЕЛЕГАТ – ТУФЕКЧИЋ ЈАСЕНКО


Име и презиме: Јасенко Туфекчић

Датум рођења: 20.09.1960. године

Мјесто рођења: Ливно

Пребивалиште: Ливно

Националност: Бошњак

Страначка припадност: СДА

Занимање: Дипл. правник

Завршена школа/стручно звање: Дипл. правник

Радно искуство: 
- правни референт, општински судија за прекршаје, директор Имовинско-правне службе, кантонални министар, потпредсједник Кантоналне скупштине

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:   
- Члан КО 
- Члан ОО СДА Ливно 
- Члан Предсједништва СДА БиХ

Породично стање: Ожењен