ДЕЛЕГАТ – НИЈАЗ МУСИЋ


Име и презиме: Нијаз Мусић

Датум рођења: 15.01.1975. године

Мјесто рођења: Горажде

Пребивалиште: Горажде

Националност: Бошњак

Страначка припадност: СДА

Занимање: правник

Завршена школа/стручно звање: ВСС/магистар права

Радно искуство:
- запосленик Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде од 1.1.1998. – 8.1.2015. године
- члан Владе Босанско-подрињског кантона Горажде од 8.1.2015. године

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- од 8.1.2015. године именовани званичник у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде

Породично стање: ожењен, отац троје дјеце