ДЕЛЕГАТ – КАПИЋ ЈАСМИНКО


Име и презиме: Јасминко Капић

Датум рођења: 07.09.1982. године

Мјесто рођења: Нови Шехер

Пребивалиште: Нови Шехер

Националност: Бошњак

Страначка припадност: СДП БиХ

Занимање: дипломирани инжињер шумарства

Завршена школа/стручно звање: Шумарски факултет

Радно искуство:
- Јавно предузеће „ШПД ЗДК“, д.о.о. Завидовићи од 2006. године

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: члан СДП БиХ

Породично стање: ожењен, отац једног дјетета