ДЕЛЕГАТ – ХАЈДАРОВИЋ АЛИСА


Име и презиме: Алиса Хајдаровић

Датум рођења: 24.03.1974. године

Мјесто рођења: Мостар

Пребивалиште: Мостар

Националност: Бошњакиња

Страначка припадност: СДА

Занимање: дипломирани менаџер, специјалиста предузетничке економије

Завршена школа/стручно звање:

Радно искуство: запослена 20 година у Кантоналном одбору СДА ХНК

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

потпредсједница Асоцијације жена СДА БиХ, предсједница Асоцијације жена СДА ХНК

Породично стање: удата, мајка троје дјеце