ДЕЛЕГАТ - ЧЕЉО СЕНАД


Име и презиме: Сенад Чељо

Датум рођења: 11.01.1977. године

Мјесто рођења: Горажде

Пребивалиште: Горажде

Националност: Бошњак

Страначка припадност: Странка за Босну и Херцеговину

Занимање: дипломирани правник

Завршена школа/стручно звање: ВСС – дипломирани правник

Радно искуство: 16 година и пет мјесеци

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- oпштински вијећник у Општинском вијећу Горажде (2008.-2012., 2012. -2014),
- посланик у Скупштини Босанско - подрињског кантона Горажде (2014. – 2018., 2018. -2022.)

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце

E - mail: senad.celjo@parlamentfbih.gov.ba