Povjerenstvo za europske integracije je radno tijelo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine formirano radi praćenja, provedbe i usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine sa propisima Europske unije.

Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ima šest članova, i to po dva člana iz reda sva tri konstitutivna naroda, a od kojih predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva bira Dom naroda Parlementa Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Povjerenstva za europske integracije su ujedno i članovi Parlamentarnog foruma za europske integracije Bosne i Hercegovine putem kojeg se ostvaruje suradnja sa parlamentaracima na drugim razinama vlasti u procesu europskog integriranja Bosne i Hercegovine.

Sukladno članku 2. Odluke o formiranju i izboru članova  u Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“, br. 78/15 i 13/17 ) mjerodavnost Povjerenstva je:

 

 • razmatranje pitanja koja su u svezi s europskim integracijama i njihov odnos sa tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije;
 • uspostava i ostvarivanje suradnje sa povjerenstvima i tijelima u čijoj su mjerodavnosti europske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje izvršavanja prava i obveza Federacije Bosne i Hercegovine proizišlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;
 • analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Europskom unijom;
 • sudjelovanje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put;
 • suradnja s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Europske unije;
 • organiziranje prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohrana i sustavno prezentiranje članovima Povjerenstva informacija u svezi s Europskom unijom;
 • informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;
 • informiranje o tijeku pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom i
 • druga pitanja.

 

U Povjerenstvo za europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su:

 

za predsjednika

Tomislav Martinović
E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

 

za zamjenika predsjednika

Izen Hajdarević
E-mail: izen.hajdarevic@parlamentfbih.gov.ba

 

Za članove:

 

 1. Slađan Ilić
  E-mail: sladjan.ilic@parlamentfbih.gov.ba
 2. Muamer Zukić
  E-mail: muamer.zukic@parlamentfbih.gov.ba
 3. Damir Džeba
  E-mail: damir.dzeba@parlamentfbih.gov.ba
 4. Vesna Saradžić
  E-mail: vesna.saradzic@parlamentfbih.gov.ba
 5. Izmir Hadžiavdić
  E-mailizmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba