1. ванредна сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


20.01.2023.

U nastavku Konstituirajuće sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 27. januara 2023. u Sarajevu, okončana je procedura izbora delegata za Dom naroda BiH (pet Bošnjaka i pet Hrvata), nakon čega je održana i 1. Vanredna sjednica te usvojen Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune), izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I.) (druge izmjene i dopune) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022.godinu (druge izmjene i dopune), Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2023. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2023. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu, Prijedlog Finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2023.godinu i Prijedlog zakona o izmjeni zakona o doprinosima (predlagač: Fahrudin Čolaković).