Наставак 25. ванредне сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


30.06.2014.

Na nastavku 25. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine delegati su po hitnom postupku usvojili Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima u tekstu kako ih je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prihvaćen je Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana.