16. ванредна сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


16.01.2018.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 16. vanrednoj sjednici 19. januara usvojio je Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2018. i Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Dom naroda dao je saglasnost na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018., Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu te na Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018.

Također, odobreni su Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti (Anex I.) za 2018. kao i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018., i usvojen Finansijski plan - Budžet FERK-a za 2018.