12. ванредна сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


23.12.2016.

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu,  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, Prijedlog zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima i Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, usvojeni su jučer na sjednici Doma naroda u Sarajevu.

Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o stečaju i dao saglasnost na: 

Prijedlog finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2017. godinu,

Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za  2017. godinu i procjenu plana za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za 2017. godinu,

a) Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2016. godinu (konsolidovani) i izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
b) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani),
Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex i) i
Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,
Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,
Ispravka.

Dom naroda donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru  o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija, i usvojio Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane ''Mesihovina'', privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.