8. ванредна сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


17.10.2016.

Заказана 8. ванреднa сједницa Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине за уторак, 18. октобра 2016. године у 14 часова.

 1. Приједлог одлуке о прихваћању задужења Федерације Босне и Херцеговине по Проширеном аранжману (EFF) са Међународним монетарним фондом,
  - Технички меморандум о разумијевању,
  - Писмо намјере,

  - Информација о кредитном задужењу по Проширеном аранжману (EFF) са Међународним монетарним фондом,
 2. Приједлог одлуке о прихваћању задужења по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (EBRD) за реализацију Пројекта Коридор Vc,
  - Супсидијарни уговор (Коридор Vc 2) између Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине,
  - Уговор о имплементацији Пројекта (Пројект Коридор Vc 2) између ЈП Аутоцеста Федерације Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
  -Уговор о подршци Пројекта (Пројект Коридор Vc 2)  између   Федерације Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
  - Уговор о зајму  (Пројекат Коридор Vc 2)  између  Босне и Херцеговине и  Европске банке за обнову и развој,
  -Информација о кредиту Европске банке за обнову и развој (EBRD) за Пројекат Коридор Vc
  ,
 3. Приједлог одлуке о прихватању задужења по Уговору о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестицијске банке (ЕИБ) за реализацију Пројекта модернизација цеста у Федерацији Босне и Херцеговине,
  - Супсидијарни споразум између Босне и Херцеговине и Федерације Босне и    Херцеговинe,
  - Уговор између Босне и Херцеговине и Европске инвестицијске банке,
  - Модернизација цеста – табеларни преглед,
  - Информација о кредиту Европске инвестицијске банке (ЕИБ) за Пројекат   модернизација цеста у Федерацији БИХ
  .

Сједница ће се одржати у згради Парламента Федерације Босне и Херцеговине, улица Хамдије Крешевљаковића 3, Сарајево.