DELEGAT – ANER ŽULJEVIĆ


Ime i prezime: Aner Žuljević

Datum rođenja: 27.05.1977. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Ostali

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje:

Završena škola/stručno zvanje: dr. ekonomskih nauka

Radno iskustvo:
Organizacioni direktor Cobnet internet, viši asistent Fakulteta za poslovni menadžment, doc.dr. Ekonomski fakultet, docent Ekonomski fakultet Mostar, šef Odjela za prodaju BHT

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: 2006 - 2010, 2010 – 2014. godine Skupština HNK, 2010 – 2014 i 2014. – 2018. Dom naroda PFBiH

Porodično stanje: Oženjen, otac dvoje djece