DELEGAT – SEJAD TATARIN


Ime i prezime: Sejad Tatarin

Datum rođenja: 14.05.1987. godine

Mjesto rođenja: Foča

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Ostali

Stranačka pripadnost: Goraždanska priča/Narodna stranka Radom za boljitak

Zanimanje: ekonomski tehničar

Završena škola/stručno zvanje: SSS, ekonomski tehničar

Radno iskustvo: generalni sekretar stranke 2012. – 2018. godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- gradski vijećnik u Gradu Goražde (2016. – 2018.)

Porodično stanje: oženjen, otac troje djece