DELEGAT – BOSNIĆ NIKICA


Ime i prezime: Nikica Bosnić

Datum rođenja: 06.05.1963. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: Samostalni delegat

Zanimanje: namještenik u Općini Drvar

Završena škola/stručno zvanje: SSS – Gimnazija

Radno iskustvo: -

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- Odbornik u Općinskom vijeću Drvar od 2004. godine,
- predsjednik Općinskog vijeća Drvar od 2016. godine,
- predsjednik Regionalnog odbora DNS za Federaciju BiH

Porodično stanje: oženjen