DELEGAT – LONIĆ MLADEN


Ime i prezime: Mladen Lonić

Datum rođenja: 01.06.1959. godine

Mjesto rođenja: Bosanska Krupa

Prebivalište: Bosanska Krupa

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: diplomirani ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: VSS – Ekonomski fakultet

Radno iskustvo:
- SOUR PP KRAJINA,
- direktor „Jela Grmeč“ Bosanska Krupa

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- član Predsjedništva i Glavnog odbora SDP BiH

Porodično stanje: oženjen, dvoje djece