DELEGAT – VITEŠKIĆ SMILJANA


Ime i prezime: Smiljana Viteškić

Datum rođenja: 21.03.1955. godine

Mjesto rođenja: Šipačno, Nevesinje

Prebivalište: Ilidža

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: doktor medicine, specijalista opće medicine

Završena škola/stručno zvanje: VSS – Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:
- 38 godina ljekar, predsjednik Općinskog vijeća Ilidža, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- SDP do 2018. godine, od 2018. godine SDA

Porodično stanje: udovica