DELEGAT – DAMJANOVIĆ DRAGANA


Ime i prezime: Dragana Damjanović

Datum rođenja: 03.04.1978. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Srpska lista

Zanimanje: diplomirani ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: VSS – ekonomski fakultet, diplomirani ekonomista

Radno iskustvo:
- Općinsko javno pravobranilaštvo u Drvaru

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- član Općinskog odbora SNSD – a Drvar
- odbornik u Općinskom vijeću Drvar u periodu oktobar 2016. – novembar 2017. godine

Porodično stanje: udata, majka dvije kćerke