DELEGAT – BROĆETA GORAN


Ime i prezime: Goran Broćeta

Datum rođenja: 03.08.1980. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: Srpska lista - SNSD

Zanimanje: diplomirani inžinjer šumarstva

Završena škola/stručno zvanje: šumarski fakultet

Radno iskustvo:
- J.P.Š „Šume RS“ Šumsko gazdinstvo Klekovača Potoki
- načelnik Općine Drvar – dvije godine

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- izvršni direktor SNSD – a za Federaciju Bosne i Hercegovine,
- predsjednik Općinskog odbora SNSD Drvar

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece