DELEGAT – MARTINOVIĆ TOMISLAV


Ime i prezime: Tomislav Martinović

Datum rođenja: 07.02.1967. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Čitluk

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: Dipl. jur.

Završena škola/stručno zvanje: VSS Pravni fakultet, doktorant na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Radno iskustvo: Ministar u Vladi HNK Mostar, poslanik u Skupštini HNK, delegat u Domu naroda PFBiH, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK, predsjedavajući Doma naroda PFBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: HDZ BiH, član KO HDZ BiH HNK, član Nacionalnog vijeća HDZ BiH.

Porodično stanje: Oženjen