DELEGAT – MUŠANOVIĆ ELVEDIN


Ime i prezime: Elvedin Mušanović

Datum rođenja: 07.04.1980. godine

Mjesto rođenja: Visoko

Prebivalište: Kiseljak

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: magistar elektrotehničkih nauka

Završena škola/stručno zvanje: Elektrotehnički fakultet u Sarajevu/ magistar elektrotehničkih nauka

Radno iskustvo:
- profesor elektrotehničke grupe predmeta u Srednoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica
- šef Odjeljenja u Direkciji BH Telecom u Travniku

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik KO AM SDA SBK
- šef Kluba poslanika SDA u Skupštini Srednjobosanskog kantona
- potpredsjednik općinskog odbora SDA Kiseljak
- član KO SDA SBK

Porodično stanje: oženjen, otac jednog djeteta