DELEGAT – ISAK RAMO


Ime i prezime: Ramo Isak

Datum rođenja: 02.12.1973. godine

Mjesto rođenja: Prozor

Prebivalište: Zenica

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: A-SDA za evropsku BiH

Zanimanje: magistar ekonomije

Završena škola/stručno zvanje: VSS/magistar ekonomije

Radno iskustvo:
- 1992.- 1995. – učesnik i organizator otpora
- 1995.- 1996. – MUP RBiH
- 1997. – 2003. - MUP FBiH
- 2004.- 2006. – d.o.o. Herc
- 2007. – 2012. – Parlament Federacije BiH
- 2017. – d.o.o. Condor

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- poslanik u Skupštini Zeničko – dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, 2006. – 2010. godine
- gradski vijećnik (2012.- 2014.)
- poslanik u Skupštini Zeničko – dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 2018. – 2022. godine

Porodično stanje: oženjen