Nastavak 21. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


11.04.2014.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima i Prijedlog zakona o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u nastavku 22. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanom 11. aprila 2014. godine u Sarajevu.  
Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu kao i Nacrt zakona o privrednim društvima.  
U nastavku 21. vanredne sjednice razmatrano je stanje boračkih prava sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite, odnosno  Informacija o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) (podnosilac: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-464/14 od 9.4.2014. godine. 
Sjednica je prekinuta za vrijeme rasprave. O terminu nastavka bit ćete naknadno obaviješteni.