3. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


20.07.2023.

Na Trećoj sjednici Doma naroda održanoj 31. jula 2023. godine u Sarajevu k znanju je primljen Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2024. - 2026. godina, a usvojeni su: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prihvaćeni su: Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima, Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva “Vjetrolektrane” d.o.o. Glamoč i Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „Vjetrolektrane” d.o.o. Glamoč te Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu.

lzvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica, Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023 i Godišnji plan zaduživanja Federacije BiH za 2023. godinu primljeni su k znanju.