19. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


28.06.2022.

U okviru 19. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 7. jula 2022. godine u Sarajevu, usvojeni su Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potrebna većina digla je ruku i za Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U-16/21 od 26.5.2022. godine dok za Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova, Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine te Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo potrebne većine. Sjednica je, zbog nedostatka kvoruma, prekinuta za vrijeme pretresa o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. O terminu nastavka 19. sjednice bit ćete blagovremeno obaviješteni.