10. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.03.2022.

Na 10. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine jučer u Sarajevu usvojeno je: Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP- 3932/21 od 23.2.2022.godine, Prijedlog zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (predlagač: Ivo Tadić, delegat u Domu naroda) te Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Nije bilo potrebne većine za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo dok je prihvaćen Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Prihvaćena je Informacija o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/22) (zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u podružnici Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla i Bloka 5 u podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj) sa prijedlogom zaključka.

Strategija upravljanja dugom 2021 - 2023. godina, Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH 2021-2025 godine, Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, primljene su k znanju.

Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. - 31.12. 2019. godine sa:

  1. Tabelarnim pregledom odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. - 31.12. 2019. godine,
  2. Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1.- 31.12. 2019. godine,
  3. Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. - 31.12. 2019. godine godine po budžetskim korisnicima, nije prihvaćen.

Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za period 1.1.- 31.12. 2020. godine sa

  1. Tabelarnim pregledom odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za period 1.1. - 31.12. 2020. godine,
  2. Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za period 1.1. - 31.12. 2020. godine,
  3. Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade

Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za period 1.1. - 31.12. 2020. godine godine po budžetskim korisnicima, također nije prihvaćen kao ni Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za period 1.1.-30.6.2021. godine sa:

  1. Tabelarnim pregledom odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za period 1.1.-30.6.2021. godine,
  2. Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za period 1.1.-30.6.2021. godine,
  3. Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za period 1.1.-30.6.2021. godine po budžetskim korisnicima.

Na znanje su primljeni: Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, te Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dane 7.2.2022., 21.2.2022., 7.3.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Izjašnjenje o Prijedlogu za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) iz Federacije Bosne i Hercegovine ostavljeno je za naredno zasjedanje Doma naroda, zakazano za sljedeću sedmicu.