Nastavak 23. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


16.06.2014.

U nastavku 23. vanredne sjednice Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje pumpne hidroelektrane Vrilo, sa Sporazumom o finansiranju i Projektom između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne" dioničko društvo Mostar (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") - Pumpno-akumulacijska (reverzibilna) hidroelektrana Vrilo- (BMZ-br. 2009 65 657 i 2010 65 697). 
Dom naroda donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići, kao i Sporazum o zajmu i Projektu  između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW”) i Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, i Javnog preduzeća  Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP HZHB) ("Agencija za izvršenje projekta") hidroelektrana Janjići - (BMZ-br. 2011 65 339 i 2010 65 697), te Informaciju o zaduženju po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije  Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za  Projekat izgradnje Hidroelektrane Janjići. 
Također, delegati su donijeli Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o podršci zajma od 28. oktobra 2008. godine između Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Supsidijarni ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o podzajmu od 22. decembra 2011. godine za Projekat Koridor Vc između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Informaciju o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu  na Ugovor o zajmu od 28. oktobra  2008. godine  između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za realiziranje Projekta Koridor Vc - dodatno finansiranje, Izvještaj o dinamici Projekta: Izgradnja Koridora Vc (završno sa 31.12.2013. godine), Izvještaj o dinamici Projekta: Izgradnja Koridora Vc (završno sa 31.3.2014. godine), Informacija o kreditu EBRD br. 38716 i povećanju kreditnog okvira za 25 miliona eura, Izvještaj o utrošku sredstava od 1.1.2011. - 1.1. 2014. godine, Prezentacija: Projekat izgradnje Koridora Vc.

Usaglašen je tekst Zakona o finansijskom konsolidiranju privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2016 godine (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma), i Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavnopravna komisija Predstavničkog doma), bit će razmatrani u nastavku 23. vanredne sjednice koji je zakazan za srijedu, 18. juna 2014. godine u 16 sati.