15. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.11.2021.

Dom naroda primio je k znanju Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP - 2985/19 od 8.7.2021. godine, kao i Informacije o epidemiološkoj situaciji COVID - 19 u Federaciji BiH na dane 4.10. i 18.10.2021. godine sa prijedlozima naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja Federacije BiH.

Usvojeni su: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (predlagač Stipan Šarac, delegat u Domu naroda), Prijedog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH je prihvaćen nakon čega je sjednica prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.