19. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.05.2018.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jučer je u nastavku 22. sjednice usvojio Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2016. godinu, Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana za 2016., Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, kvartalne izvještaje o dugu Q1/2017., Q2/2017., Q3/2017. i Q4/2017. te Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2016. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije BiH na dan 31.12.2016. godine; Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine; Informacijom o sektoru lizinga Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine i Izvještajem o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016. - 31.12. 2016. godine.

Također, primljeni su k znanju izvještaji o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dane: 11.4., 25.4. i 9.5. 2017., 23.5.2017., 13.6.2017., 17.10.2017., 7.11.2017., 14.11.2017., 28.11.2017. i 12.12.2017. godine kao i Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2017. godine te Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016.

Dom naroda nije usvojio Godišnji Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH za 2016. (Zeleni izvještaj), a usvojeni su: Izvještaj o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I - XII 2016., Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu sa pratećim materijalima, Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zbrinjavanje mentalno - invalidnih osoba - Bakovići za 2016., Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za agropedologiju za 2016. i Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016.

Data je saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani); Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I); Izvještaj o radu „Sarajevoputevi“, d.d., Sarajevo za 2016. godinu; Izvještaj o poslovanju BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo za 2016.

Dom naroda primio je k znanju Strategiju upravljanja dugom 2017.-2019. i Strategiju upravljanja dugom 2018.-2020. godine, dok su Prijedlog strategije razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016.-2025. godina, Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016. - 2025. godina te Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2016.-2025. godina usvojeni jučer u Domu naroda.

U okviru 19. vanrednog zasjedanja usvojeni su Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku i Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, i odobrena zaduženja po

- Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske Investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar jug;

- Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske Investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Zenica Sjever;

- kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) za realizaciju Projekta autoput Nemila-Donja Gračanica;

- sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila - Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta A);

- sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc poddionica Nemila - Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B).

Sjednicu u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
Nastavak 22. sjednice i 19.  vanredna sjednica Doma naroda PFBiH 6.6.2018. godine