14. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


03.11.2017.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, usvojeni su danas na 14. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Prihvaćeni su Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a Nacrt zakona o koncesijama povučen je za vrijeme zasjedanja.

Dom naroda donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt Vodovod Sarajevo, Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta regionalni Vodovod Plava voda i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac.