Nastavak 21. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.05.2017.

Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Prijedlog zakona o igrama na sreću nisu usvojeni u nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 1. juna 2017.

Usvojen je Prijedlog zakona o radu uz amandman pa će Prijedlog ponovo biti upućen na razmatranje Predstavničkom domu. Prihvaćeni su Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana , duhanskih proizvoda  i ostalih proizvoda za pušenje, Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporoda i Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedincinski potpomognutom oplodnjom, a rasprava o nacrtima zakona o porezu na dohodak i o doprinosima bit će nastavljena, kako je najavljeno, 22. juna 2017.

Dom naroda donio je Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za zajam za razvojnu politiku javnih finansija i  Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt podrške zapošljavanju.

Izvještaj  o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 20.12.2016., Izvještaj  o zaduženju Federacije po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2016., Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2016. i Godišnji plan zaduživanja za 2017., primljeni su k znanju.

Prihvaćeni su Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. - 31.12. 2016., Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2016. i  Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 1.1.- 31.12.2016.

Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu nije usvojen.